Beställnings- och leveransvillkor

Rätten till ändringar förbehålls


Beställning 

Obs! Villkor för beställning av bröllopstårta finns längre ner på sidan.

Beställningar görs via e-post eller whatsapp-meddelande.
Jag strävar efter att svara på förfrågningar inom 24 timmar (vardagar). Under bröllopssäsong/ sommarsäsong kan det förekomma fördröjning i återkopplingen. 

Beställningar tas emot i begränsat antal. För att säkra din plats, är det bra att boka så fort man har ett datum för tillfället i fråga. Vissa datum/helger blir ofta fullbokade 1-2 månader i förväg. Under hög-/sommarsäsong (maj-augusti) bokas endel datum och veckoslut flera månader i förväg. 

Alla tårtor prissätts individuellt. På priset inverkar bl.a. tårtans storlek, dekorens mängd och arbetstiden som går åt, specialdieter såsom glutenfritt och så vidare. Därför är tårtornas priser mycket individuella.

När du skickar en förfrågan, kom ihåg att bifoga tillräckligt med/rätt info, (se mer under fliken "Beställ"). Med denna info kan jag kontrollera ifall det finns plats i kalendern och ifall jag kan erbjuda den produkt ni önskar samt göra en prisuppskattning för beställningen.

När jag skickat en första sammanfattning av förfrågan, måste kunden godkänna/bekräfta den skriftligen (svara på e-post eller meddelande) inom 24 timmar. Efter det går platsen vidare till nästa kund. Jag kan inte vänta längre på svar ifall det är flera förfrågningar på kö till samma datum. Ifall det går längre än 24 timmar, bör kunden fråga upp på nytt, ifall det ännu finns plats för beställning. Efter bekräftelsen kan det ännu vara möjligt att göra små ändringar i beställningen. Ändringar kan medföra extra kostnader (till exempel färg och storleksändringar från kundens sida och leveranssvårigheter av tillbehör från min sida).

OBS! En förfrågan är inte en bokning och det finns ingen "preliminär bokning". Jag reserverar alltså ingen plats i kalendern innan bokningen är bekräftad av kunden. Ifall bokningen inte bekräftas i tid, går platsen vidare till följande.

Gör din beställning här:

Betalning och upphämting

Beställningen betalas i samband med upphämtning. Betalningssätt är jämna kontanter eller bankkort (med bankkortsbetalning tillkommer en liten avgift, summans storlek beror på tårtans pris).

Beställningen hämtas från tårtstudion vid överenskommen tidpunkt. Oftast sker upphämtning fredag från kl 18 framåt eller lördag morgon/förmiddag,från kl 10 framåt. 

Alla tårtor/produkter packas i tårtlåda för transport. Under tårtan finns ett stadigt tårtpaff som även fungerar som serveringsfat. Du får alltid anvisningar och info angående dina produkter i samband med upphämtning. Se till att kylkedjan inte bryts under transport. Planera upphämtningen så, att du kan köra direkt hem och få tårtan/produkterna i kylförvaring så fort som möjligt. Mindre tårtor kan placeras i kylväska. Vid varmare väder, använd bilens AC, ifall du har.

Tårtor transporteras i bilens bagageutrymme eller på golvet i bilen mellan bilsätena. Underlaget bör vara plant. Tårtan transporteras INTE I FAMNEN ELLER PÅ BILSÄTET.


Tårtan förvaras i kylskåp, (ca +5 grader) i tårtlådan, med eller utan lock. Eventuell cellofan tas bort innan tårtan placeras i kylskåp, annars kan det bildas kondens på tårtan eller dekorationerna. Tårtans bäst före datum är ca 2-3 dagar efter upphämtning, förutsatt att tårtan förvarats på rätt sätt.

Cakes by Nita ansvarar inte för kundens egna dekorationer (ätliga eller oätliga) som sätts på tårtan i efterhand.

I samband med upphämtning godkänner kunden (eller annan person på uppdrag av kunden), tårtan/produkterna och allt ansvar (rätt förvaring/hantering/transport) flyttas över på kunden. Anvisningar och info angående dina produkter fås i samband med upphämtning.


Leverans kan ordnas enbart för bröllopstårtor.


Avbokning och ombokning

Eventuella avbokningar eller ombokningar skall göras skriftligen 7 dygn innan överenskommet upphämtningsdatum. För avbokningar som görs efter denna tidpunkt, debiteras en avbokningsavgift på 50% av beställningens slutsumma. Avbokningsavgiften faktureras. I vissa fall, om tårtan har väldigt tidskrävande och har en avancerad dekor, är avboknings-/ombokningstidpunkten 14 dygn innan överenskommet upphämtningsdatum. Jag informerar enskilt, ifall detta gäller din tårta. Ifall avbokningsorsaken är sjukdomsfall, kan vi flytta på beställningen en gång till ett nytt datum, ifall det finns plats i kalendern. I dessa fall uppbär jag ingen avbokningsavgift. Ifall beställningen avbokas på min begäran (sjukdoms- eller olycksfall), meddelas kunden om detta omedelbart/så fort som möjligt. Eventuell redan genomförd betalning returneras till kunden i sin helhet. Annan ersättning kan tyvärr inte erbjudas.

Ombokning/ändring av datum är enbart möjligt, ifall det finns plats i kalendern. Vi försöker hitta ett passligt datum.


Ändringar i beställningen

Det är inte alltid möjligt att göra ändringar i beställningen. Möjligheten till ändringar beror på tidpunkten, då de meddelas. Man bör meddela om ändringar senast 7 dygn innan upphämtnigsdatum. Att ändra storlek på tårta till större eller mindre är inte alltid möjligt, eftersom eventuella dekorationer har tillverkats i enlighet med en viss tårtstorlek, enligt mått och eller mängd. Dekorationernas mängd eller utseende är svårt att ändra på ifall de redan börjat tillverkas. Det löns dock alltid att ta kontakt och fråga. Ifall man meddelar om ändringar i god tid, ca 2-3 veckor före upphämtningsdatum, är möjlighterna till ändringar större. Ändringar i beställningen kan medföra tilläggskostnader. Observera att vissa tillbehör som behövs enkom för din tårtbeställning, kan införskaffas redan en månad i förväg. 


Bröllopstårta beställningsvillkor

Bröllopsbeställningar tas emot begränsat antal/veckoslut. För att säkerställa er plats i kalendern, rekommenderar jag att göra en bokning så fort ni har ett datum och festplatsen bokad. 

I samband med beställning/bokning betalas en bokningsavgift. Bokningsavgiften säkrar er plats i kalendern, så det är bra att betala den så fort som möjligt (inom 3 dygn), för att platsen/datumet ska reserveras åt er. Bokningsavgiften dras av beställningens slutsumma. Bokningsavgiften returneras inte, ifall beställningen avbokas av kunden. Beställningen faktureras och räkningen förfaller ca 14 dagar innan festdagen. När räkningen är skickad, kan man inte längre avboka eller göra ändringar i beställningen. (Räkningen skrivs och skickas ca 28 dagar innan leveransdatum, betaltid 14 dagar). Eventuell avbokning bör alltså göras skriftligen, innan räkningen skickas ut, det vill säga senast 28 dagar innan leveransdatum/festdatum. Bokningsavgiften returneras ej.

Ifall beställningen avbokas av mej (t.ex. vid sjukdom eller olycksfall), meddelas kunden utan dröjsmål/så fort som möjligt och eventuell betald räkning/summa och/eller bokningsavgift returneras i sin helhet till kunden. Annan ersättning kan tyvärr inte erbjudas. 

Ändringar i beställningen kan ännu göras innan slutligt sammandrag skrivs, ca 5-6 veckor innan leveransdatum. Eventuella ändringar i beställningen diskuteras skilt. Alla ändringar är kanske inte möljliga att genomföra. Ändringar i beställningen kan medföra extra avgifter för kunden. Ändringar i beställningen, såsom storlek, kan inverka avsevärt på tårtans design/utseende.

OBS! Kunden ansvarar för att ordna tillräcklig kylförvaring för tårtan/produkterna vid festplatsen

För flervåningstårtor rekommenderar jag att man köper leverans till festplatsen av mej. Tårtorna transporteras ihopbyggda. Enskilda envåningstårtor kan man bra transportera själv. Om kunden själv (eller annan person på uppdrag av kunden), transporterar tårtan/tårtorna/produkterna ligger allt ansvar på kunden efter överlämning, (såsom hållbarhet, hygien, skador). Anvisningar för transport/hantering och förvaring fås i samband med upphämtning. 
 

Uthyrning av festdekorationer

I samband med tårtbeställning kan man hyra redskap samt dekorationer som hör till serveringen av tårtan. Ett skriftligt hyreskontrakt uppgörs vid varje uthyrning. Tidpunkt för upphämtning och återlämning enligt överenskommelse. Om produkterna försvinner eller skadas under tiden för uthyrning, är kunden ersättningsskyldig. Hyran/ersättning betalas vid återlämning. Ersättning för försvunna/ej återlämnade produkter kan även faktureras.